خانه استقلال مسئولان استقلال، پیگیر وضعیت رضایت‌نامه نادری