خانه اخبار مراسم معارفه شفر برگزار شد / احتمال پیوستن پاتوسی به بنی یاس قوت گرفت