خانه ورزش جهان مراسم عروسی راموس در سویا برگزار می شود