خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری مراسم افتتاحیه رقابت های کشتی نظامیان جهان برگزار شد