محکومیت میلیاردی خطیبی در پرونده شکایت آلومینیوم اراک

0

سرمربی سابق تیم فوتبال آلومینیوم اراک به پرداخت غرامت به باشگاه آلومینیوم اراک محکوم شد.

به گزارش پرسپولیس نیوز، رسول خطیبی در ابتدای فصل کارش را به عنوان سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک آغاز کرد اما پس از نیم فصل اول او قراردادش را به صورت یک طرفه و بدون رضایت باشگاه آلومینیوم، فسخ و به باشگاه تراکتور تبریز پیوست. پس از این اتفاق باشگاه آلومینیوم اراک از رسول خطیبی شکایت کرد و حالا او در این پرونده محکوم به پرداخت خسارت به باشگاه آلومینیوم شده است.

بدین ترتیب رسول خطیبی به پرداخت یک میلیارد تومان خسارت به باشگاه آلومینیوم اراک و ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت هزینه دادرسی شده است. البته این حکم به مدت هفت روز قابل اعتراض و تجدید نظر است.

حمیدرضا عبداللهی به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۹۸ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان (باشگاه آلومینیوم ) محکوم می گردد.

حمیدرضا جودکی به پرداخت پنج میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۰۹ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان (باشگاه آلومینیوم ) محکوم می گردد.

بهزاد بشتایم به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان (باشگاه آلومینیوم ) محکوم می‌گردد.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

-- بارگیری کد امنیتی --