خانه پرسپولیس محمد نادری: قول داده بودم و ماندم/تفکرات کالدرون به ذات هجومی پرسپولیس نزدیک است/ویلموتس برخلاف کیروش عاشق فوتبال هجومی است