خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری  محمد ابراهیم امامی : به زودی تاریخ جام تختی  مشخص می شود/ فدراسیون از برنامه‌های کادر فنی تمام قد حمایت می‌کند