خانه اخبار محمدرضا مهدوی در گفت و گو با پرسپولیس: قول می‌دهم بیرو از بلژیک به فرانسه برود