خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی باید فضای تیم ملی را آرام نگه داریم
مجید جلالی: کره برتری اطلاعاتی نسبت به ما داشت