خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری لندن همچنان خاطره‌سازی می‌کند؛ کمیل در خانه کشتی قهرمان المپیک شد/ طلاهای ناب از بررسی مجدد