خانه پرسپولیس کالدرون:اگر مهاجم موقعیت خلق نکند نگران کننده است/ترجیح می دهم تیم رقیب پیش از دربی همه بازی های خود را برده باشد