خانه استقلال ما پرسپولیس را می‌خواهیم و استقلالی‌ها فرهاد را؛
قهرمانی در تفاوت دیدگاه‌ها