خانه پرسپولیس دگردیسی پرسپولیس با گل‌محمدی
قهرمانی با تیمی که شخم خورد!