خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری قاسمی: طلای المپیک سورپرایز خدا برای من بود/ صدای فقر و محرومیت مردمم می‌شوم/همیشه قدردان رسول خادم می‌مانم