خانه پرسپولیس آقای وزیر، هیات‌مدیره‌ که فصل نقل‌وانتقالات ندارد
قاتق نان می‌خواهیم