خانه ویدیو فیلمی که برانکو برای قدردانی از هواداران پرسپولیس منتشر کرد / خداحافظ هواداران عزیز ارتش سرخ