خانه لیگ برتر پیکان صفر - استقلال صفر
فکری عقب افتاد