خانه فدراسیون فوتبال از اصرار به ماندن در قدرت تا شایعه رد صلاحیت؛ 
فوتبال را به گروگان گرفته‌اند