خانه پرسپولیس لیگ ایران مثل قطر باید 12 تیمی شود
فنونی زاده : حضور کمال تنها نکته مثبت بازی بود