خانه لیگ برتر آمار ضعیف گلزنی در لیگ بیستم
فقدان مهاجم ششدانگ، درد مشترک تیم‌ها