خانه پرسپولیس فعلا از برگزاری جلسه هیات مدیره پرسپولیس خبری نیست