خانه پرسپولیس المپیک توکیو| تیم میکس تپانچه ایران پنجم شد
فروغی: مغرضان را نمی‌بخشم