خانه پرسپولیس فردا؛ ارسال اعتراض رسمی به محرومیت آل‌کثیر