خانه لیگ برترنقل و انتقالات مالک شهرخودرو:
فرجی به هیچ تیمی نمی‌رود