خانه استقلال رونمایی از سند گمشده پرسپولیس / فرجی: پیش از انقلاب از طرف امام خمینی در ورزش ماموریت داشتم ماموریت داشتم اما خیانتی به عبده نکردم؛ او آدم بامعرفتی بود