خانه فدراسیون فوتبال فدراسیون فوتبال: امیدواریم میلیون‌ها بینننده عاشق ایرانی محروم نشوند