خانه لیگ یک نتایج هفته پایانی لیگ یک فوتبال
فجر سپاسی و هوادار لیگ برتری شدند