خانه لیگ برتر هفته اول لیگ برتر| نساجی یک - فجر شهید سپاسی
فجر در گام اول ناکام ماند