خانه پرسپولیس کمیته استیناف اعتراض پرسپولیسی‌ها را رد کرد
غیبت گل‌محمدی در دیدار ماشین سازی