خانه لیگ برترنقل و انتقالات بر اساس ادعای یک سایت قطری
علی کریمی به اف سی قطر پیوست