خانه پرسپولیس علی دایی؛ بمب‌افکنی نسبتاً ناشناخته که حتی رونالدو به گردش نرسیده است