خانه پرسپولیس علیپور: با شکست الدحیل استارت قدرتمندی در آسیا می‌زنیم