خانه پرسپولیس داداش‌زاده،پیشکسوت سرخابی‌ها:
عزیزی‌خادم از بی‌سوادها استفاده کرد/ مدیران سابق سرخابی ها خودشان را به خواب زدند