خانه پرسپولیس می‌خواهند پرسپولیس و استقلال را به همراه اول و ایرانسل بدهند
عربشاهی: پرسپولیس اول استقلال را آنالیز می‌کند و بعد گل می‌زند