خانه پرسپولیس عربشاهی: فرد جاعل هوادار را در نظر نگرفت؟/ مدیریت صدری با فتوشاپ زیر سوال رفت