خانه پرسپولیس عربشاهی: برای جمع‌آوری جام‌های پرسپولیس به جای تاکسی، کامیون خبر کنند