خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی رقیب تیم ملی ایران در اروپا اردو می‌زند
عراق 2 بازی با شاگردان برانکو انجام می‌دهد