خانه پرسپولیس گزارش ویژه پرسپولیس از اتفاقات خيره‌كننده مديريت سابق؛ چرا کسی در مورد توافق‌هايي كه شده است پاسخگو نیست؟
عجايب چهارگانه خارجی‌ها در پرسپوليس