خانه پرسپولیس باخت به نیسان بزرگ‌ترین حسرت آسیایی من است
عبدی: پنالتی چیپ طارمی هم عربستانی‌ها را تحقیر کرد و هم همه را سکته داد