خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی عبدی: فدراسیون باید از نظر مالی تیم نوجوانان را حمایت کند/ امیدوارم پرسپولیس هرسال قهرمان شود