خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی عبدی: باید مسیر درستی را برای آینده ترسیم کنیم/اگر در گروه بهتری قرار داشتیم، به آسانی صعود می‌کردیم