خانه پرسپولیس تمام حرف و حدیث‌ها برای این بود که به تیم کمک کنم
عالیشاه:می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم