خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری ظهر امروز و در محل خانه کشتی عبداله موحد/ مراسم تجلیل از کمیل قاسمی دارنده مدال طلای المپیک لندن برگزار شد