خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس طاهر‌زاده: بازیکنان پرسپولیس در زمین برای یحیی جان می‌دهند/ «پوکر» ۹۹ درصد قطعی است