خانه پرسپولیس طاهری: پیگیر حل مشکل مالکیت مشترک بودم، سلطانی‌فر گفت دخالت نکن /اسناد را دستکاری می‌کردند!