خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس طاهرزاده: نمی‌خواهند پرسپولیس قهرمان شود/ پیروزی در هفته نخست خیلی مهم بود