خانه پرسپولیس در حساس ترین برهه تاریخ باشگاه ، هرکس از راه رسیده برای خودش گزینه مدیریت انتخاب می‌کند
صندلی بازی در پرسپولیس