خانه پرسپولیس انصاف نیست تحریم‌ها شامل حال یک باشگاه ورزشی باشد
صدری: می خواهیم با کالدرون تعامل کنیم