خانه پرسپولیس از جلسات با سرخپوشان تا تک‌خالی که هنوز رو نشده است
صدری می‌تواند ورق را برگرداند؟