خانه پرسپولیس رئیس هیات مدیره پرسپولیس پاسخ فرهاد مجیدی را داد: با کسی جنگ نداریم اما کوتاه نمی‌آییم
صدری: با لب خندان از تبریز باز می‌گردیم